Search This Blog

Monday, November 5, 2012

Xpages là gì - Giới thiệu Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc

(Xpages là gì, Giới thiệu về công nghệ Xpages, Lotus Domino, Quản lý văn bản Domino)

Phần 1: Giới thiệu về công nghệ Xpages

Xpages là nền tảng phát triển các ứng dụng web và di động. Nó cho phép dữ liệu từ Lotus Notes và và các cơ sở dữ liệu quan hệ có thể hiển thị trên trình duyệt phía máy trạm trên tất cả các nền tảng.
Mô hình lập trình dựa trên ngôn ngữ phát triển web và bao gồm các tiêu chuẩn JavaScript, Ajax, Java, Dojo Toolkit, Server-side JavaScript, JavaServer Faces.

Công nghệ Frontend

Bằng cách tận dụng các tiêu chuẩn web, các ứng dụng Xpages có thể được truy cập bởi web client và các thiết bị di động, cho phép các nhà phát triển đưa ra các ứng dụng chạy trên đa nền. Đối với giao diện người dùng, Xpages tập chung phát triển các tiêu chuẩn HTML, CSS và JavaScript. Thêm vào đó các "Theme" có thể được sử dụng để quản lý nhiều file CSS và Xpages đi kèm với các theme mặc định, ví dụ như OneUI theme.
Xpages đi kèm với Dojo Tookit và các điều khiển Dojo có thể dễ dàng tham chiếu trong ứng dụng Xpages. Xpages còn sử dụng Dojo để tạo ra các tính năng chính mà không cần phải viết code Dojo.
Mọi ứng dụng web Xpages có thể sử dụng dịch vụ REST. Xpages cũng cung cấp một cơ chế dễ dàng để ràng buộc các nguồn dữ liệu để điều khiển giao diện người dùng, vì thế trong nhiều trường hợp, người lập trình không cần thiết phải viết code. Thêm vào đó Xpages còn cho phép khai báo chỉ làm mới một phần của trang thông qua Ajax khi submit dữ liệu.

Công nghệ Backend

IBM Lotus Domino Designer được sử dụng để phát triển các ứng dụng Xpages. Với công cụ Designer người lập trình có thể thực hiện nhanh chóng một thao tác nào đó, ví dụ như việc đưa ra một một danh sách các đầu vào từ CSDL. Thêm vào đó có các xử lý logic bao gồm cả JavaScript và Java code có thể được viết vào.Xpages dựa vào JavaServer Faces, Mã nguồn của một trang Xpages là một XML có tên gọi là XSP được dịch thành mã Java khi chạy ứng dụng. Khi chạy, code được trả lại về mã HTML tới client.
Để truy cập dữ liệu, Xpages và Domino Designer sử dụng nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu này có thể ràng buộc bằng đồ họa để điều khiển các control UI trên trang. UI control và các kiểu các của control được hiển thị trong Domino Desinger có thể được kéo thả lên các page khi lập trình. Domino Designer cũng đi kèm với các tính năng tiện lợi ví dụ như valid field. Các tính năng của Xpages có thể được module hóa trong Custom Control khi mà các Xpages Control được sử dụng trên nhiều trang.
Người lập trình sử dụng Code Serverside JavaScript là chủ yếu. Đó là các API để truy cập "tài liệu hướng đối tượng" và các ngữ cảnh Xpages. Xpages dựa trên JSF và JSF là một chuẩn Java cũng có thể được gọi là chuẩn Java SDK code.
Xpages runtime có thể được mở rộng bằng các sử dụng các API bên ngoài nhưng dựa trên JavaServer Faces.

Lưu trữ: Document-oriented Database (cơ sở dữ liệu hướng tài liệu)

Domino sử dụng cơ sở dữ liệu hướng tài liệu được gọi là NSF để quản lý dữ liệu bán cấu trúc như rich text, file. Dữ liệu được lưu trữ như là một tài liệu và cho phép tìm kiếm các tài liệu một cách hiệu quả. Mỗi tài liệu có một ID để định danh, và xa hơn nó được xây dựng trong các trường như last author, last modify date... Tài liệu bao gồm  rich text có thể được định dạng, hình ảnh (MIME) hoặc file đính kèm đầy đủ. Tài liệu có thể được truy vấn qua API và view. Lotus Domino cũng hỗ trợ full text search ( tìm kiếm toàn văn) cho database như là một tính năng có sẵn.
Các ứng dụng Xpages có thể dễ dàng triển khai trên Domino Server hoặc trên một cluster Domino.

Bảo mật

Ứng dụng Xpages và cơ sở dữ liệu hướng tài liệu được bảo mật trong nhiều cách. Nó được gọi là ACL ( Access Controll list) chứa danh sách người dùng, nhóm, vai trò và các quyền truy cập. Bảo mật hơn nữa có thể áp dụng trên các mức (level) của tài liệu  thông qua trường reader và author.

Hỗ trợ của cộng đồng

Cộng đồng phát triển Xpages quản lý website Xpages.info với rất nhiều thông tin về Xpages bao gồm 
"how to get started, downloads, resources and demos"
OpenNTF là trang mã nguồn mở cho các ứng dụng dựa trên IBM Lotus Domino.

Phần 2: Giới thiệu phần mềm QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC

(Quản lý văn bản, quan ly van ban, hồ sơ công việc, ho so cong viec, domino, lotus domino, xpages)

Vì sao VSD xây dựng sản phẩm mà trên thị trường đã có:
 • Với phương châm: (Hướng tới “end-user”) VSD luôn coi trọng lợi ích và hiệu quả khai thác của người sử dụng cuối, chúng tôi hướng đến một sản phẩm cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết và gắn liền với việc xử lý văn bản hàng ngày của người sử dụng.
 • Với những đặc tính mở của phần mềm, chúng tôi xây dựng đáp ứng mọi quy trình xử lý văn bản, các thao tác được rút ngắn tối đa nhất có thể trong quá trình xử lý văn bản.
 • Với đội ngũ chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai những phần mềm dùng cho khối hành chính nhà nước, cùng với sự kiểm tra thử nghiệm khắt khe trong suốt thời gian xây dựng phần mềm, chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng rằng: Bạn đã lựa chọn được một sản phẩm ưng ý và có tính ổn định cao nhất.
Vì sao VSD lựa chọn IBM Lotus Domino 8.5.3:
 • IBM Lotus Domino 8.5.3 là phiên bản công nghệ mới nhất của bộ sản phẩm Lotus.
 • Với môi trường lập trình Xpages (Hỗ trợ kéo thả control giúp người lập trình thay đổi giao diện nhanh và dễ dàng)
 • Cở sở dữ liệu hướng tài liệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin
 • Chạy tất cả các hệ điều hành.
 • Hỗ trợ tốt nhất môi trường Web 2.0
 • Hỗ trợ HTML5
 • Tích hợp với các hệ thống khác rất dễ dàng (AD, LDAP, DB2, SQL, Sharepoint, websphere…….)
 • Với Xpages giao diện web và client là một (Xây dựng chạy trên web đồng nghĩa với chạy trên notes client)
 • Chế độ bảo mật cao (Ngoài những tính năng bảo mật thông thường, Lotus Domino còn có tính năng bảo mật theo Notes ID)
 • Gửi nhận và đồng bộ dữ liệu đơn giản bằng giao thức Notes Routing, Webservice, Mail....
 • Hỗ trợ tính sẵn sàng cao của hệ thống: cluster, cân bằng tải ...

Một số hình ảnh của phần mềm
Giao diện hài hòa, bắt mắt, bố trí các chức năng hợp lý, tiện dụng cho người dùng


Địa chỉ demo phần mềm:
Phiên bản dành cho khối hành chính nhà nước: http://xsp.vsd.com.vn

STT
Tài khoản đăng nhập
Mật khẩu
Ghi chú
1
vt
1
Văn thư
2
ct
1
Chủ tịch
3
cvp
1
Chánh văn phòng
4
tpvx
1
Trưởng phòng văn xã
5
cv1vx
1
Chuyên viên 1 văn xã
6
cv2vx
1
Chuyên viên 2 văn xã
7
vttt
1
Văn thư trung tâm tin học cấp 2
8
gdtt
1
Giám đốc trung tâm
9
vtban
1
Văn thư ban quản lý CNTT cấp 3
10
tbql
1
Trưởng ban quản lý
11
quantri
12345
Quản trị hệ thống

Phiên bản dành cho doanh nghiệp: http://dn.vsd.com.vn
STT
Tài khoản đăng nhập
Mật khẩu
Ghi chú
1
gd
1
Giám đốc
2
pdg
1
Phó giám đốc
3
tphc
1
Trưởng phòng hành chính
4
vtdn
1
Văn thư doanh nghiệp
5
tpkd
1
Trưởng phòng kinh doanh
6
ppkd
1
Phó phòng kinh doanh
7
nv1pkd
1
Nhân viên 1 phòng kinh doanh
8
nv2pkd
1
Nhân viên 2 phòng kinh doanh
9
tpkt
1
Trưởng phòng kỹ thuật
10
ppkt
1
Phó phòng kỹ thuật
11
nv1pkt
1
Nhân viên 1 phòng kỹ thuật
12
nv2pkt
1
Nhân viên 2 phòng kỹ thuật
13
qtdn
12345
Quản trị doanh nghiệp

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hỗ trợ kinh doanh:

Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kỹ thuật:

Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)Monday, October 22, 2012

Configure IIS 7 as Reverse Proxy


By default, Information Portal uses Apache (http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server) as a web server. It is included in the Information Portal installation package and automatically configured to be accessed by the URL like: http://server:3141.
You can configure IIS 7 to work as a web server for Information Portal if it is required to use IIS for all web applications by the company policy. The following are additional options available in IIS 7:
 • Configure SSL encryption
 • Configure a host-header with the default port
 • Configure load distribution
 • Use automatic Windows updates to always have IIS in the most secured state.
Configuration includes three steps:
 1. Configure IIS 7 as a reverse proxy (http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_proxy). This means that all requests from users are sent to IIS 7 site and then redirected to the Portal Apache server. The response from Apache goes back to IIS, and then IIS sends it back to the user. We use Application Request Routing Module http://www.iis.net/download/ApplicationRequestRouting to implement this process.
 2. To avoid the direct access to Information Portal via Apache server, disable listening external requests. Apache is hidden for all users since listening external requests are disabled.
 3. Reconfigure the Information Portal SharePoint Integration feature to point to a new IIS site.

Step 1. Configure IIS 7 as Reverse Proxy

The solution is based on the standard IIS extension - the Application Request Routing module. Install it on the server hosting Information Portal and IIS 7. The Application Request Routing module can be downloaded at http://www.iis.net/download/ApplicationRequestRouting.
After the Application Request Routing (ARR) module has been installed, it should be configured to act as a proxy server (this functionality is not enabled by default). In IIS Manager, highlight the Application Request Routing Cache feature and click Open Feature in the Actions pane.
../_images/IIS_manager.png
Click Server Proxy Settings in the Actions pane.
Tick the Enable proxy checkbox, and then click Apply. Leave all the default values in place.
../_images/Enable_proxy.png
Next, configure the URL Rewrite rule, so that IIS knows what to do with requests which you want to forward to Information Portal Apache. Click a site which is supposed to be used for Information Portal. If you do not have any site, create it. In our example, a test site with the URL http://atsp2010:82 is used. Highlight the URL Rewrite icon, and then click Open Feature in the Actions pane.
../_images/URL_rewrite.png
In the URL Rewrite feature, click Add Rules in the Actions Pane.
In the Add Rule(s) dialog box, select Blank rule and click OK.
In the Edit Inbound Rule feature, specify the new rule name and type .* in the Pattern dialog box. The new rule should default to using Regular Expressions (if it does not, ensure that you select this option). In the Action section of the Edit Inbound Rule feature, ensure that the Action type is set to Rewrite and then enter http://localhost:3141/{R:0} in the Rewrite URL dialog box as shown below. Click Apply to create the new rule.
We assume that Information Portal is installed on port 3141 (default), so http://locahost:3141 is the Information Portal Apache server URL.
../_images/Edit_inbound_rule.png
Now you can test the URL: http://atsp2010:82. It displays the Information Portal Enterprise report ? the same as the http://localhost:3141 URL.
SSL can be configured on this IIS site. For more information, see the following article: http://learn.iis.net/page.aspx/144/how-to-set-up-ssl-on-iis-7.

Step 2. Configure Apache to be Localhost Only

Now disable the direct access to Information Portal via Apache server.
Perform the following:
 1. Open C:\Program Files (x86)\Quest Software\Site Administrator for SharePoint\SharePoint Information Portal\Python25\conf\httpd.conf in notepad. (here we assume that the product is installed in the default path on x64 OS).
 2. Change ServerName atsp2010:3141 to ServerName 127.0.0.1:3141 (assuming that atsp2010 is the name of this server).
 3. Change Listen 3141 to Listen 127.0.0.1:3141.
  The modified httpd.config file will look as follows:
  ServerRoot “C:\Program Files (x86)\Quest Software\Site Administrator for SharePoint\SharePoint Information Portal\Python25”
  ServerName 127.0.0.1:3141
  ServerSignature Off
  ServerTokens Prod
  DocumentRoot “C:\Program Files (x86)\Quest Software\Site Administrator for SharePoint\SharePoint Information Portal\Python25”
  Listen 127.0.0.1:3141
  ...
 4. Restart the Quest.InfoPortal.WebAccess service.
Verify that http://atsp2010:3141 does not work from other servers (atsp2010 is the name of the server hosting Information Portal. Replace it with your server name).
Verify that http://atsp2010:82 works.
Now you have Information Portal installed with the IIS web front-end server.

Step 3. Reconfigure Information Portal SharePoint Integration Feature

As the Information Portal URL has been changed to http://atsp2010:82, it is required to reconfigure the SharePoint Integration feature.
Perform the following:
 1. Run cmd.exe on the server hosting Information Portal.
 2. Make the C:\Program Files (x86)\Quest Software\Site Administrator for SharePoint\SharePoint Information Portal\SPIntegration folder current.
 3. Make sure that Windows SharePoint Services Administration (SharePoint 2007) or SharePoint 2010 Administration (Sharepoint 2010) service is started on the front-end.
 4. Run the following command:
  ..\IronPython26\ipy64.exe wsp_install.py http://atsp2010:82
 5. Make sure the output does not contain errors. The process successfully completed should look like:
  1/28/2011 8:57:50 PM: Sharepoint Integration install [‘wsp_install.py’, ‘http://atsp2010:82’]
  1/28/2011 8:57:53 PM: Generating wsp solution in .\\SPIntegrationFeature for http://atsp2010:82
  1/28/2011 8:57:55 PM: setup solution: .\\SPIntegrationFeature\SPIntegrationFeature.wsp
  1/28/2011 8:57:55 PM: stop running jobs
  1/28/2011 8:57:56 PM: remove old solution
  1/28/2011 8:57:59 PM: add solution
  1/28/2011 8:58:09 PM: deploy solution
 6. Ensure that SharePoint sites have the Site Administrator Reports section containing the links to the Information Portal reports in the Site Settings. Try to open these links. In SharePoint 2010, it looks as follows:

  sahelp.sharepointforall.com

Friday, October 12, 2012

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống một cửa điện tử


VSDOneStop là giải pháp phần mềm hành chính một cửa  điện tử được ứng dụng nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa” quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Giao dịch được tin học hóa bao gồm từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Hệ thống một cửa điện tử VSDOneStop do Công ty VSD xây dựng và phát triển với nhiều kênh truy cập là điểm duy nhất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính công bao gồm trực tiếp hoặc trên môi trường mạng internet.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị cấp xã, cấp huyện như quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Các sở ngành, đơn vị chức năng trực thuộc các Bộ/tỉnh.

Các chức năng nổi bật của hệ thống


1. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa2. Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


3. Cho phép in phiếu hẹn nhiều lần đối với các thủ tục phải hẹn công dân / tổ chức nhiều lần


4. Quản lý hồ sơ
Cho phép lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban xử lý hoặc phân xử lý hồ sơ ( phối hợp hoặc không phối hợp).


Cho phép xem nhật ký quá trình xử lý hồ sơ


Cho phép xử lý thay lãnh đạo5. Cho phép tìm kiếm hồ sơ và thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí6. Cho phép quét / đính kèm các quyết định khi trả kết quả


7. Nhắc việc - thông báo và thống kê cho người dùng các hồ sơ chờ phải xử lý


Dịch vụ công trực tuyến


1. Cung cấp các hướng dẫn thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.

2. Cho phép công dân/ tổ chức gửi hồ sơ trực tuyến


3. Cho phép công dân/ tổ chức tra cứu kết quả hồ sơ khi gửi trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc gửi trực tuyến

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hỗ trợ kỹ thuật:

 • Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
 • Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kinh doanh:

 • Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)