Search This Blog

Thursday, August 23, 2012

Phần mềm quản lý hộ tịch


Bài toán “Quản lý hộ tịch” được đặt ra nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý của cán bộ hộ tịch giữa các cấp và hỗ trợ lãnh đạo trong công tác quản lý về vấn đề hộ tịch trên địa bàn tỉnh Việc thực hiện bài toán này góp phần phục vụ nhân dân được tốt hơn, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, mang lại hiệu quả nhất định trong việc trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hộ tịch và tạo điều kiện thiết lập hệ thống thông tin liên kết, thống nhất giữa Sở Tư pháp và các đơn vị hành chính quận - huyện, phường - thị xã. 


  Để giải quyết bài toán này, đến nay đã có nhiều phần mềm do một số công ty xây dựng và phát triển trên một số công cụ khác nhau. Các ứng dụng này đã đem lại một số hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên để đáp ứng được các công tác hộ tịch thì các phần mềm này còn một số hạn chế: Chưa in được đầy đủ các biểu mẫu hộ tịch, các biểu mẫu đã in được chưa theo nghị định mới của chính phủ (Nghị định 158/2005/NĐ-CP) hoặc vấn đề in ra phôi còn hạn chế.Nói chung chưa đáp ứng được theo nghị định 158/2005/NĐ-CP.Ngoài ra do cơ sở hạ tầng ở các địa phương thấp chưa đáp ứng được cho việc cài đặt ứng dụng. Trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ tư pháp ở các cấp xã/ phường không đồng đều.

Để khắc phục những vấn đề trên việc lựa chọn công cụ phát triển cho phù hợp với từng cấp sử dụng là vấn đề quan trọng nhằm đáp ứng tốt nhất cho người dùng, dễ dàng triển khai và phát triển khi có thay đổi hoặc mở rộng chức năng của chương trình. Vì thế căn cứ vào những quy định của nghị định 158/2005/NĐ-CP, căn cứ vào thực tế cơ sở hạ tầng của các địa phương,..chúng tôi lựa chọn giải pháp:
Hệ thống thông tin Quản lý Hộ tịch bao gồm có 3 phân hệ :
 • Phân hệ Quản lý Hộ tịch cấp Xã

 • Phân hệ Quản lý Hộ tịch cấp Huyện

 • Phân hệ Quản lý Hộ tịch cấp Sở


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hỗ trợ kỹ thuật:

Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kinh doanh:

Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)

Hệ thống QL Cụm, điểm Công nghiệp


(Quản lý cụm điểm công nghiệp, phần mềm quản lý cụm điểm công nghiệp)
       Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta, các công ty, doanh nghiệp ngày càng nhiều và tập hợp thành các Khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn các tỉnh. Đi cùng với nó là các dự án được đầu tư mạnh mẽ, các cụm, điểm công nghiệp ngày càng được mở rộng hơn. Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về cụm, điểm công nghiệp, dự án đầu tư Công ty cổ phần công nghệ VSD đã nghiên cứu, khảo sát, và xây dựng “Hệ thống quản lý Cụm, điểm công nghiệp” nhằm mục đích nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước.
     “Hệ thống quản lý Cụm, điểm công nghiệp” trực tiếp do Phòng Công nghiệp trực thuộc Sở công thương của các tỉnh quản lý. Hệ thống được ứng dụng trên toàn tỉnh, với đầu mối là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở công thương và ứng dụng đến các phòng Công thương, Kinh tế các quận/huyện, thành phố, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     Một số tính năng chính của Hệ thống quản lý Cụm, điểm công nghiệp

 • Quản lý nội dung website
 • Quản lý các tài liệu văn bản
 • Quản lý thông tin về doanh nghiệp – nhà đầu tư
 • Quản lý Cụm, điểm công nghiệp
 • Quản lý các dự án
 • Tìm kiếm doanh nghiệp – nhà đầu tư, tìm kiếm Cụm điểm công nghiệp, tìm kiếm các dự án.
 • In báo cáo thống kê về thông tin các doanh nghiệp, thông tin các dự án, báo cáo tổng hợp theo kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 1 năm).....
     Một số hình ảnh:


 Giao diện tổng quan


 Quản lý Cụm, điểm công nghiệp


Hình :  Quản lý thông tin Doanh nghiệp

Báo cáo số liệu định kỳ của doanh nghiệp.Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh trong cụm công nghiệp

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hỗ trợ kỹ thuật:

Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kinh doanh:

Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội


Chính sách bảo trợ xã hội là một trong những chính sách xã hội thể hiện tính ưu việt của chế độ ta, là một trong những nội dung cơ bản trong hệ thống an sinh xã hội hiện nay của nước ta. Thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác bảo trợ xã hội, trong những năm qua cùng với việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách trên lĩnh vực Người có công, lĩnh vực lao động thì ở lĩnh vực xã hội, chính sách bảo trợ xã hội cũng được tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng, đời sống của đối tượng và gia đình được cải thiện hơn trước, tạo được niềm vui, niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho đối tượng bảo trợ xã hội, từ đó khẳng định tính đúng đắng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Trên thực tế, công tác bảo trợ xã hội hiện nay vẫn được quản lý thủ công, không có hiệu quả và tiện ích trong công việc, chính vì vậy, Công ty VSD phát triển sản phẩm "Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội", nhằm tin học hóa công việc, tạo ra tính hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

Phần mềm đáp ứng việc:

 • Quản lý hồ sơ của các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội


 • Quản lý việc chi trả đột xuất

 • Thống kê báo cáo

 • Quản lý các danh mụcMọi chi tiết xin liên hệ:
Hỗ trợ kỹ thuật:

Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kinh doanh:

Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)