Search This Blog

Wednesday, April 24, 2013

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kerio Control version 8

(Setup and config Kerio Control)
(huong dan cai dat va cau hinh kerio control)

Các phiên bản của Kerio Control

 • Software Appliance: phiên bản phần mềm cài trên máy chủ (kiểu kiểu như ISA/TMG hoặc PFsense đó các bạn)
 • Virtual Appliance: cài đặt trên các hệ thống ảo
 • Kerio Control Box: phần mềm được tích hợp sẵn trong phần cứng (kiểu kiểu như CISCO ASA, PIX Firewall)

Yêu cầu hệ thống

Máy chủ

 • Pentium 1 GHz 
 • 1 GB RAM 
 • 100 MB HDD để cài đặt + không gian dành cho logging và bộ nhớ đệm 
 • 2 giao diện mạng (network interfaces) 
 • Các phiên bản Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 (32 hoặc 64 bit) 

Kerio VPN Client 

 • 256 MB RAM 
 • 5 MB HDD 
 • Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 (32 hoặc 64 bit) 
 • Debian 5.0/Ubuntu 7.04 (32 bit) 
 • Mac OS X 10.4 hoặc cao trên trên Mac Intel 

Kerio VPN không người dùng (Clientness VPN) 

 • Internet Explorer 7/8 
 • Firefox 3 
 • Safari 4 

Hướng dẫn cài đặt

1. Tải file ISO image từ website của hãng
2. Burn file iso ra đĩa CD/DVD hoặc hoặc boot từ thẻ nhớ USB
3. Boot từ ổ đĩa CD/DVD hoặc thẻ nhớ
4. Hệ thống boot từ đĩa CD/DVD

5. Cửa sổ Please select installation language hiện ra, bạn chọn ngôn ngữ, ấn phím Enter để tiếp tục quá trình cài đặt
6. Hệ thống đang cài đặt

7. Cửa sổ End User License Agreement hiện ra, bạn ấn F8 để đồng ý với thỏa thuận bản quyền

8. Cửa sổ Ready to Install hiện ra, bạn gõ "135" vào ô Confirm, tiếp ấn phím Enter để tiếp tục

9. Hệ thống đang cài đặt

10. Cài đặt hoàn tất, bạn gõ Enter để khởi động lại máy chủ


11. Cửa sổ Local/Administative Network Configuration, bạn chọn Card mạng để đặt IP dùng cho việc quản trị Kerio (thường là card mạng nội bộ - LAN), tiếp ấn Enter


Thiết lập dải IP, đặt cấp phát DHCP tự động, sau đó ấn Enter để hoàn tất

12. Quá trình khởi tạo cấu hình hoàn tất, bạn nhấn Enter để khởi động Kerio Control

13. Địa chỉ để bạn truy cập vào cấu hình
Video hướng dẫn
Hướng dẫn cài đặt (từ hệ điều hành Windows)


Chạy File Setup của Kerio Control

Chọn Custom, Click Next.

Next

Đặt Username và Password quản lý, Next.

Nếu đang cài Kerio Control từ xa, click chọn “I am… remotely”, không thì bỏ qua, click Next.

Clich Install.

 Finish.

Hướng dẫn cấu hình

Từ một máy trạm trong mạng LAN, thiết lập IP về dải 10.10.10.x/24 (hoặc lấy IP tự động từ DHCP do Kerio cấp)
Gõ vào địa chỉ: https://10.10.10.1:4081/admin
Cửa sổ Kerio Control hiện ra, nhấn Next

Thiết lập múi giờ, thời gian, nhấn Next

Tiếp theo, bạn kích hoạt sản phẩm nếu mua bản quyền, ở đây tôi kích hoạt trial version

Điền các thông tin cá nhân, nhấn Next

Tiếp nhấn Next

Thiếp lập mật khẩu tài khoản quản trị, nhấp Finish để hoàn tất

Nhấp chuột vào Close để hoàn tất
Đăng nhập hệ thống

Hệ thống tạo sẵn 4 Traffic Rule để các máy trạm có thể vào được mạng, các bạn tìm hiểu thêm nhé


Sunday, April 14, 2013

Configure Hotmail, Outlook.com, Gmail, Yahoo or AOLDo you have a mail account at Live Hotmail, Outlook.com, Gmail, Yahoo! or AOL? This guide contains settings and instructions how to configure Outlook with those email providers.

Account setting dialogs

Most of the information can be set in the main “Add New E-mail Account” dialog but for either account you’ll also need to modify more advanced settings by pressing the “More Settings…” button. The settings below are sorted by the dialog that you need to access. If you are having problems finding out where to put in which information, look at the numbers in front of the settings and you can find them back in the screenshots section at the bottom of this document.

Live Hotmail / Outlook.com

Windows Live Hotmail and Outlook.com offer access via special Outlook Hotmail Connector software, which provides a two-way sync for mail, contacts and calendar, and access via POP3 for paid accounts and free accounts in most countries. In Outlook 2013, you can connect to your Hotmail/Outlook.com account via Exchange Active Sync (EAS).

Outlook Connector
Download and install the Outlook Connector from the location below;
Download: Outlook Hotmail Connector 32-bit
Download: Outlook Hotmail Connector 64-bit
Note: You will only need to install the 64-bit version when you are using the 64-bit version of Outlook 2010.
Start Outlook. If you don’t get prompted to add a new account already then choose;
 • Outlook 2003 and Outlook 2007
  Tools-> Account Settings…Outlook Connector-> Add a New Account…
 • Outlook 2010
  File-> Info-> Add Account-> Manually configure server settings or additional server types-> Other-> Microsoft Outlook Hotmail Connector
In the screen that pops-up you’ll have to provide your:
1Name:The display name you’d like others to see.
2E-mail address:Your main address of the Microsoft Account in full
(yourname@hotmail.com, yourname@live.com or yourname@outlook.com)
3Password:Your Microsoft Account password
Advanced (optional)
4Account nameThe display name for your account. This name is used in your folder list, in your account settings and when selecting your sending account when composing a message.
5Reply E-mailYou can specify an alternative address here to which replies will be sent when people reply to your messages.

POP3
Add New E-mail Account dialog
1Your Name:The display name you’d like others to see.
2E-mail Address:Your main address of the Microsoft Account in full
(yourname@hotmail.com, yourname@live.com or yourname@outlook.com)
3Account Type:POP3
4Incoming mail server:pop3.live.com
5Outgoing mail server:smtp.live.com
6User Name:Your main address of the Microsoft Account in full
(yourname@hotmail.com, yourname@live.com or yourname@outlook.com)
7Password:Your Microsoft Account password
8Remember passwordoptional
9Require logon using Secure
Password Authentication (SPA)
disabled
More Settings: Outgoing Server tab
10My outgoing server (SMTP) requires authentication:enabled
11Use same settings as my incoming mail server:enabled
More Settings: Advanced tab
12Incoming server (POP3):995
13This server requires an encrypted connection (SSL):enabled
14Outgoing server (SMTP):587 (for some it will be port 25 or 995)
15Use the following type of encrypted connection:SSL or TLS
16Leave a copy of messages on the serveroptional

Exchange ActiveSync (EAS)
Add New E-mail Account dialog
1Your Name:The display name you’d like others to see.
2E-mail Address:Your main address of the Microsoft Account in full
(yourname@hotmail.com, yourname@live.com or yourname@outlook.com)
3Mail server:m.hotmail.com
m.outlook.com
4User Name:Your main address of the Microsoft Account in full
(yourname@hotmail.com, yourname@live.com or yourname@outlook.com)
5Password:Your Microsoft Account password

Gmail

GMail offers access via IMAP and POP3 but you must first enable this. To do this, logon to your Gmail account and press Settings at the top of your screen. In the new page that load click “Forwarding and POP/IMAP”.

IMAP
Add New E-mail Account dialog
1Your Name:The display name you’d like others to see.
2E-mail Address:your Gmail address in full (yourname@gmail.com or yourname@yourdomain.com when using Gmail Apps)
3Account Type:IMAP
4Incoming mail server:imap.gmail.com
5Outgoing mail server:smtp.gmail.com
6User Name:your Gmail address in full (yourname@gmail.com or yourname@yourdomain.com when using Gmail Apps)
7Password:Your Gmail password
8Remember passwordoptional
9Require logon using Secure Password Authentication (SPA)disabled
More Settings: Outgoing Server tab
10My outgoing server (SMTP) requires authentication:enabled
11Use same settings as my incoming mail server:enabled
More Settings: Advanced tab
12Incoming server (IMAP):993
13Use the following type of encrypted connection:SSL
14Outgoing server (SMTP):465 (SSL) or 587 (TLS)
15Use the following type of encrypted connection:SSL or TLS
Don’t set Outlook to save the sent items in the Sent Items folder of the IMAP account or you’ll end up with duplicates. When you send via the SMTP server of Gmail, then your Sent Items are automatically placed there. If you are restricted to using another SMTP server (from your ISP for example), then you would still need to configure your account to save to the Sent Items folder.

POP3
Add New E-mail Account dialog
1Your Name:The display name you’d like others to see.
2E-mail Address:your Gmail address in full (yourname@gmail.com or yourname@yourdomain.com when using Google Apps)
3Account Type:POP3
4Incoming mail server:pop.gmail.com
5Outgoing mail server:smtp.gmail.com
6User Name:your Gmail address in full (yourname@gmail.com or yourname@yourdomain.com when using Google Apps)
7Password:Your Gmail password
8Remember passwordoptional
9Require logon using Secure Password Authentication (SPA)disabled
More Settings: Outgoing Server tab
10My outgoing server (SMTP) requires authentication:enabled
11Use same settings as my incoming mail server:enabled
More Settings: Advanced tab
12Incoming server (POP3):995
13Use the following type of encrypted connection:SSL
14Outgoing server (SMTP):465 (SSL) or 587 (TLS)
15Use the following type of encrypted connection:SSL or TLS
16Leave a copy of messages on the serverdisabled (Gmail holds a copy already by default)

Yahoo!

Yahoo! offers POP3 access but only if you have a paid subscription to Yahoo! Mail Plus.

POP3
Add New E-mail Account dialog
1Your Name:The display name you’d like others to see.
2E-mail Address:your Yahoo! address in full (yourname@yahoo.com)
3Account Type:POP3
4Incoming mail server:plus.pop.mail.yahoo.com
5Outgoing mail server:plus.smtp.mail.yahoo.com
6User Name:your Yahoo! address in full (yourname@yahoo.com)
7Password:Your Yahoo! password
8Remember passwordoptional
9Require logon using Secure Password Authentication (SPA)disabled
More Settings: Outgoing Server tab
10My outgoing server (SMTP) requires authentication:enabled
11Use same settings as my incoming mail server:enabled
More Settings: Advanced tab
12Incoming server (POP3):995
13Use the following type of encrypted connection:SSL
14Outgoing server (SMTP):465 (SSL) or 25 (none) or 587 (none)
15Use the following type of encrypted connection:SSL or none
16Leave a copy of messages on the serveroptional

AOL

AOL offers both POP3 and IMAP access. It makes a difference whether you have an AOL address or an AIM address.

IMAP
Add New E-mail Account dialog
1Your Name:The display name you’d like others to see.
2E-mail Address:your AOL or AIM address in full
(yourname@aol.com or yourname@aim.com)
3Account Type:IMAP
4Incoming mail server:imap.aol.com or imap.aim.com
5Outgoing mail server:smtp.aol.com or smtp.aim.com
6User Name:your AOL or AIM screen name
(so without @aol.com or @aim.com behind it)
7Password:Your AOL or AIM password
8Remember passwordoptional
9Require logon using Secure Password Authentication (SPA)disabled
More Settings: Outgoing Server tab
10My outgoing server (SMTP) requires authentication:enabled
11Use same settings as my incoming mail server:enabled
More Settings: Advanced tab
12Incoming server (IMAP):143
13Use the following type of encrypted connection:none
14Outgoing server (SMTP):587
15Use the following type of encrypted connection:none

POP3
1Your Name:The display name you’d like others to see.
2E-mail Address:your AOL or AIM address in full
(yourname@aol.com or yourname@aim.com)
3Account Type:POP3
4Incoming mail server:pop.aol.com or pop.aim.com
5Outgoing mail server:smtp.aol.com or smtp.aim.com
6User Name:your AOL or AIM screen name
(so without @aol.com or @aim.com behind it)
7Password:Your AOL or AIM password
8Remember passwordoptional
9Require logon using Secure Password Authentication (SPA)disabled
More Settings: Outgoing Server tab
10My outgoing server (SMTP) requires authentication:enabled
11Use same settings as my incoming mail server:enabled
More Settings: Advanced tab
12Incoming server (POP3):110
13Use the following type of encrypted connection:none
14Outgoing server (SMTP):587
15Use the following type of encrypted connection:none
16Leave a copy of messages on the serveroptional

Screenshots

Below you’ll find screenshots of the account configuration screens. The numbers in the screenshots correspond with the numbers in the tables with the settings above.
Main settings screen
After setting the main account settings, press the More Settings… button
Configure Authentication
Configure Authentication
Advanced IMAP settings
Advanced IMAP settings
Advanced POP3 settings
Advanced POP3 settings
Settings Outlook Connector
Single screen configuration for the Outlook Connector
howto-outlook.com