Search This Blog

Monday, October 14, 2013

Moving your MOSS 2007 databases to a larger drive

I was doing a small Proof-of-Concept with SharePoint Server 2007, using one server for the database (running SQL Server 2005) and another server for SharePoint Server. The problem is that the SysAdmin that installed SQL Server not only installed it on the C: drive but also let SQL creating new database on the C: drive. As you can imagine, the C: drive ended up dangerouly low on disk space. We needed to move the data files to another drive (yes, there was another drive that was supposed to be used for data). Here are the steps we used.
WARNING: These instructions are provided "AS IS" with no warranties, and confer no rights. To be on the safe side, always perform a full backup before any major configuration change. You will need downtime on the server to perform these operations. Follow these instructions at your own risk.
1 - We confirmed there were no users on the server and properly shutdown the SharePoint Server. This makes sure there's no application hitting the database while we're moving the files around. If you SharePoint Server and SQL Server are on the same box, you will need to shutdown IIS and all SharePoint services before proceeding. Check a previous post on this blog to identify those services.
2 - We detached all databases. We also needed to disconnect current users (although SharePoint services were shut down, some connections remained there). You can check a previous post on this blog to identify those 8 or more databases involved. Make sure you take note of those, since you will need them later.
3 - We created a new folder on the E: drive, where we were moving the files to. Then we moved those 16 or more files (there was an MDF and an LDF file for each one of the 8 databases). We did not move any of the system databases, just the SharePoint-related ones.
4 - We re-attached the databases, point to the new file locations at E:\. SQL Server 2005 had no problem mounting the files from the new location.
5 - We reconfigured the default location for the SQL Server data and log files, so future database get created on the right location. We had to restart the SQL Server service for this configuration change to apply.
6 - We restarted SharePoint, which did not really care for the fact that the databases were now in a different drive. All SharePoint knows about is server and database names, and those did not change.
In the end, it was actually not that hard...
Jose Barreto - MSFT
I tried and successful, and you?

Saturday, October 5, 2013

VSD đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề thẻ bảo hiểm y tế bị cấp trùng

Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết qua rà soát tại 43 tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam phát hiện có tới hơn 800.000 thẻ bảo hiểm Y tế (BHYT) bị cấp trùng.

Việc cấp trùng thẻ thuộc 14 nhóm đối tượng, phần lớn được Nhà nước cấp kinh phí, hoặc hỗ trợ kinh phí mua thẻ từ nguồn ngân sách. Số thẻ cấp trùng tập trung cao vào các nhóm: trẻ dưới sáu tuổi; người nghèo; bảo trợ xã hội; thân nhân quân đội; người có công với cách mạng; người cận nghèo; thân nhân người có công; cựu chiến binh. Số thẻ cấp trùng khiến ngân sách tăng chi thêm hàng trăm tỉ đồng mỗi năm (mệnh giá 576.000 đồng/thẻ/năm). Phần lớn cấp trùng hai thẻ BHYT/người, một số cấp ba thẻ/người, cá biệt có người được cấp 4 – 5 thẻ.

Có địa phương, số thẻ BHYT được cấp cao hơn thực tế số dân của địa phương. Một số tỉnh, thành phố có số thẻ BHYT cấp trùng nhiều là: Thừa Thiên – Huế, Sơn La, Bình Định, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, TP.HCM, Hà Nội... Hiện BHXH Việt Nam đang tổ chức lấy ý kiến về giải pháp cấp thẻ BHYT có ảnh. Theo dự kiến, chậm nhất là ngày 1.1.2014, cơ quan chức năng sẽ thực hiện phát hành thẻ BHYT có ảnh cho người tham gia BHYT. Đó có thể xem là công cụ quan trọng nhằm kiểm soát và hạn chế hành vi gian lận, phát hành trùng thẻ BHYT, sử dụng thẻ của người khác.

VSD  Việt Nam đã đưa ra phần mềm giải quyết vấn đề này.

Chức năng chính của hệ thống:

 • Quản lý danh sách những đối tượng được đề xuất hưởng bảo hiểm y tế.
 • Kiểm trùng thông tin đối tượng đề xuất trong quá trình nhập liệu tại các địa phương. (cấp xã/phường/thị trấn)
 • Kiểm trùng và thông báo trong quá trình phê duyệt các nhóm đối tượng khác nhau. (Chỉ cho phép duyệt 1 người trùng thông tin trong các nhóm đối tượng khác nhau)
 • Quản lý danh sách được phê duyệt hưởng bảo hiểm y tế.
 • Quản lý danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 • Tự động tính tiền đóng bảo hiểm y tế theo định mức hệ số lương cơ bản khai báo tại danh mục.
 • Quản lý các nhóm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế.
 • Khai thác, tìm kiếm, thống kê và báo cáo theo từng tiêu chí lựa chọn, báo cáo theo nhóm đối tượng, theo địa phương…..
 • Quản lý phân quyền chặt chẽ theo vai trò của người sử dụng..
 •  
 • ....................................................................................................................................................
 • Đường dẫn tham khảo phần mềm:

  Địa chỉ: http://bhyt.vsd.com.vn
  Thông tin đăng nhập
  Tài khoản
  Mật khẩu
  Ghi chú
  Địa bàn
  Nhapds
  12345
  Nhập danh sách đề xuất
  Toàn huyện
  Pheduyetds
  12345
  Phê duyệt danh sách đề xuất
  Toàn huyện
  Capthebhyt
  12345
  Quản lý danh sách cấp thẻ BHYT
  Toàn huyện
  Quản trị
  ********
  Liên hệ để xem phần quản trị
  Toàn huyện

  Mọi chi tiết xin liên hệ

  Hỗ trợ kinh doanh:

 • Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kỹ thuật:

 • Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
 • Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)