Search This Blog

Saturday, December 24, 2011

New email


Từ ngày 1/1/2012 do không tiếp tục làm việc tại Công ty CP tin học Tân Dân nên email NSNguyen@tandan.com.vn sẽ không còn tồn tại nữa. Mọi người có thể liên hệ theo địa chỉ NSNguyen@vsd.com.vn hoặc NguyenSTV@gmail.com

No comments:

Post a Comment