Search This Blog

Saturday, March 10, 2012

Tổng quan về Lotus Domino Server

Tổng quan về Lotus Domino Server

IBM  Lotus Domino là một phần mềm đẳng cấp thế giới cho kinh doanh, hợp tác và các ứng dụng tin nhắn, cung cấp độ tin cậy cao, khả năng mở rộng, và nhiều các ứng dụng bảo mật với tổng chi phí thấp, giúp đỡ các công ty nâng cao hiệu suất nhân viên, hợp lý hóa các quy trình xử lý và cải thiện đáp ứng kinh doanh tổng thể
Các tính năng của Lotus Domino
 • Nhắn tin với các công cụ mở rộng có sẵn
 •  Cung cấp sự linh hoạt và sự chọn lựa nền tảng phần cứng, hệ điều hành, danh bạ và tiếp cận người dùng
 • Giúp duy trì một chi phí sở hữu thấp để nhắn tin và cơ sở hạ tầng cộng tác bằng cách tối ưu hóa các tài nguyên có sẵn như CPU, băng thông mạng, đĩa lưu trữ, máy chủ, và không gian lưu trữ.
 • Tối đa hóa khả năng có sẵn với Clutering, transaction logging, phục hồi lỗi máy chủ, và các công cụ chuẩn đoán tự động.
 • Dễ dàng quản trị, đòi hỏi một số lượng tối thiểu nhân viên để triển khai, quản lý và nâng cấp
 • Hỗ trợ các dịch vụ Web, các tiêu chuẩn mở, các công cụ để tích hợp với các ứng dụng hiện có
 • Việc đầu tư có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng với Lotus Domino giải pháp cho các quá trình kinh doanh như quản lý quan hệ khách hàng, chuỗi cung ứng (Supply Chain) và theo dõi dự án
 • Nhiều kiến trúc bảo mật, giúp bảo vệ dữ liệu kinh doanh quan trọng.
 Các phiên bản của Lotus Domino Server


 1. IBM Lotus Domino Messaging Server
IBM  Lotus Domino Messaging Server đáp ứng việc triển khai rộng thư điện tử , lịch cho một công ty với các ứng dụng cộng tác cơ bản. Lotus Domino Messaging Server kết hợp hỗ trợ các tiêu chuẩn thư tín mới nhất với hệ thống thư tín chuyên nghiệp, lịch và lập kế hoạch, thảo luận CSDL (discussion database), khả năng tham chiếu cơ sở dữ liệu, tất cả có trong gói phần mềm quản lý và tin cậy.
Các tính năng :
 • Thư điện tử, lịch (calendar) và lập kế hoạch (sheduling)
 • Chức năng quản lý thông tin người dùng, bao gồm danh bạ người dùng và nhật ký người dùng
 • Thảo luận CSDL ( Discussion database)
 • Tham chiếu các CSDL với các công cụ cơ bản phục vụ cho việc xem tài liệu
 • Các mẫu Blog (template) phục vụ cho việc truy cập từ Lotus Notes và trình duyệt Web
 • Lotus Domino partitioning – cho phép cài nhiều domino server trên cùng một máy vật lý sử dụng một chung mã code domino server
 • Tích hợp các công cụ quản trị và quản lý hệ thống
 • Các mẫu RSS
 • Khả năng nén CSDL làm giảm bớt dung lượng
 • Hỗ trợ các chuẩn FIPS 140-2 cho việc mã hóa thư tín Lotus Note
 1. Lotus Domino Enterprise Server
IBM  Lotus Domino Enterprise Server đáp ứng việc triển khai rộng thư điện tử , lịch cho một công ty với các ứng dụng cộng tác. Nó bao gồm tất cả các tính năng của Messaging Server, cộng thêm việc hỗ trợ các ứng dụng intranet và Internet.
Tính năng người dùng
 • E-mail, lịch và lập kế hoạch
 • Chức năng quản lý thông tin các nhân, bao gồm danh bạ người dùng và nhật ký người dùng
 • Discusion databases
 • Tham chiếu các CSDL để xem tài liệu
 • Các mẫu Blog (template) phục vụ cho việc truy cập từ Lotus Notes và trình duyệt Web
 • RSS
 • Teamroom
 • Cho phép chạy các ứng dụng cộng tác trên Lotus Domino
Tính năng máy chủ
 • Lotus Domino partitioning
 • Lotus Domino clutering phục vụ việc chống lỗi và cân bằng tải
 • Tích hợp các công cụ quản trị và quản lý hệ thống
 • Chức năng nén CSDL làm giảm bớt dung lượng
 • Hỗ trợ các tiêu chuẩn FIPS 140-2 mã hóa Lotus Note email
 1. IBM Lotus Domino Utility Server
IBM Lotus Domino Utility Server là một tuỳ chọn cấp phép máy chủ ứng dụng bao gồm quyền truy cập không giới hạn tới các ứng dụng không có thư điện tử từ một trình duyệt web hoặc từ một Lotus Notes được mua riêng cho một người dùng liên kết. Quyền sử dụng Domino Designer để tự xây dựng các ứng dụng phải được mua riêng.
Với Domino Utility Server, những người sử dụng trình duyệt web không cần có giấy phép truy cập máy trạm ngay cả khi ứng dụng yêu cầu đăng nhập (xác nhận với Domino Directory). Lợi ích này rất phù hợp với những ứng dụng có số người sử dụng lớn hoặc không xác định được như các ứng dụng tự phục vụ trong mạng nội bộ / mạng nội bộ mở rộng, và cộng đồng Internet.
Bạn có thể tận dụng hàng trăm ứng dụng nhà cung cấp hiện có trên nền Domino như tự động hoá lực lượng bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng hay trung tâm tìm kiếm cuộc gọi, hoặc các ứng dụng tuỳ biến tự phát triển (với một máy trạm Domino Designer được mua riêng), hoặc các ứng dụng tuỳ biến được phát triển bởi một trong số hàng nghìn đối tác của IBM trên toàn thế giới.
Lưu ý:
·         Quyền sử dụng chức năng truyền tin không có trong Domino Utility Server.
·         Domino Utility Server không bao gồm quyền sử dụng Lotus Notes hay Domino Designer. Nếu bạn muốn dùng các tuỳ chọn máy trạm này, bạn phải mua các giấy phép riêng.
·         Domino Utility Server có bao gồm quyền sử dụng hạn chế đối với IBM WebSphere Application Server.
·         WebSphere Application Server.
Các tính năng
·         Truy cập tới các ứng dụng cộng tác không phải là Email
·         Lotus Domino partitioning
·         Lotus Domino clutering
·         Tích hợp các công cụ quản trị và quản lý hệ thống
·         Chức năng nén CSDL làm giảm bớt dung lượng
       4. IBM Lotus Domino Express
Sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và các phòng ban nhỏ trong tổ chức lớn

Bài tiếp theo:

Hướng dẫn cài đặt Lotus Domino Server Enterprise 8.5.3

No comments:

Post a Comment